ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΟΓΩ COVID-19

Η λειτουργία των ΙΕΚ, για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021, πραγματοποιείται διά ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55339 Κοινής Yπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3780/8-9-2020), Κεφάλαιο Β΄ – Εκπαιδευτικές Δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης που αφορά στα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Καταρτιζόμενοι οι οποίοι

Α. ανήκουν σε ευπαθή ομάδα (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20-9-2020 Εγκύκλιο Υπουργείου εσωτερικών με Θέμα : "Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού")

Β. συνοικούν με πρόσωπο το οποίο νοσεί από κορωνοϊό COVID-19

για το χρονικό διάστημα που αυτοί βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό, αποδεδειγμένα και με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στο ΙΕΚ, θα καλύπτονται με εξ αποστάσεως ασύγχρονη ή σύγχρονη κατάρτιση.

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

logotypo

Δημοσθένους 20, 

Νέα Σμύρνη, Λάρισα

ΤΗΛ.1 : 2410551904

ΤΗΛ.2: 2410553798 

FAX: 2410550842

e-mail: g2ieklar@sch.gr

Οργανισμοί