ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου ή έρχονται σε στενή επαφή με άτομα περιβάλλοντός τους που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου ή ήδη νοσούν από covid-19, να αποστείλουν στο e-mail του ΙΕΚ γραπτή δήλωση ώστε να συμμετέχουν στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

   Στη γραπτή δήλωση οι καταρτιζόμενοι πρέπει να συμπληρώνουν το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το τμήμα και το εξάμηνο της ειδικότητάς τους καθώς και τον αριθμό ταυτότητάς τους.

    Οι εκπαιδευτές που δεν μπορούν να παρευρίσκονται στην αίθουσα, λόγω του ότι εμπίπτουν στην κατηγορία ειδικών αδειών απουσίας, όπως ορίζονται από το ΥΠ.ΕΣ., δύνανται να παρέχουν τις διδακτικές τους υπηρεσίες μέσω ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

logotypo

Δημοσθένους 20, 

Νέα Σμύρνη, Λάρισα

ΤΗΛ.1 : 2410551904

ΤΗΛ.2: 2410553798 

FAX: 2410550842

e-mail: g2ieklar@sch.gr

Οργανισμοί