Ενημέρωση για την Πρακτική Άσκηση

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 783 Β΄/10-3-2020 περί της επιβολής του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας  των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11-3-2020 έως και 24-3-2020, ενημερώνουμε τους σπουδαστές ότι αναστέλλονται όλες οι πρακτικές για 15 μέρες. Η αναστολή πρακτικής ισχύει μέχρι την έναρξη της  εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

logotypo

Δημοσθένους 20, 

Νέα Σμύρνη, Λάρισα

ΤΗΛ.1 : 2410551904

ΤΗΛ.2: 2410553798 

FAX: 2410550842

e-mail: g2ieklar@sch.gr

Οργανισμοί